Excellence ... 

"Excellence is to do common things in an uncommon way."

Booker T. Washington
dinsdag, januari 11, 2005 Categories: Didaktiek Notities Notities Philosophy Quotes
Delen met behulp van populaire bookmarking diensten

Tomaat : Was het nu groenten of fruit ? 

Het hangt er van af hoe u het bekijkt : plantkundig of tuinbouwkundig of volgens gebruik in de keuken. Verder kan ik u zeggen dat dit mijn eigen mening is volgens eigen inzichten en ik ben er zeker van dat sommigen onder u het al eens op een andere plaats anders gehoord hebben.  Feit is wel dat men dikwijls vergeet deze vraag onder verschillende invalspunten te bekijken zoals ik het nu gedaan heb.

1. De tuinbouwkundige indeling van de teelten "groente" en "fruit" zijn de volgende :

Groente is geproduceerd door een kruidachtige plant.
Fruit is geproduceerd door een houtachtige plant.
Tuinbouwkundig gezien is tomaat een groente : groeit op een kruidachtige plant.  
Meloen is een groente: groeit op een kruidachtige plant. 
Appel behoort tot de groep fruit, want groeit op een houtachtige plant.

Over deze voorgaande voorbeelden bestaat binnen de tuinbouwwereld geen discussie. Enige waar wel eens discussie over is, is de aardbei, alhoewel die strikt tuinbouwkundig gezien tot de groenten behoort, het is een kruidachtige plant.

Kijk maar eens naar het vakblad "groenten en fruit" : aardbei wordt behandeld in het vakdeel groente en niet in het vakdeel fruit.

2. Plantkundig gezien kan ik het volgende zeggen :

Als u zegt tomaat is "fruit" zou het misschien beter te zijn te zeggen tomaat is een vrucht, omdat dit plantkundig wel klopt.

Een groente daarentegen kan zijn : een vrucht (tomaat, komkommer...) of een bloem (bloemkool, broccoli) of een blad (sla) of een stengel (asperge) of een knol (knolselder)  of een schijnvrucht (aardbei) enz...

Fruit is altijd een vrucht  of een schijnvrucht geproduceerd door  een plant.

3. Ten slotte is er nog de indeling volgens de keuken :

Alles wat gegeten wordt als voorgerecht of hoofdschotel is groenten, alles wat gegeten wordt als dessert is fruit.

Dus voor aardbei is dit fruit, voor meloen echter : kan voorgerecht zijn, kan ook nagerecht zijn.

Besluit :
Tuinbouwkundig gezien is tomaat een groente
Plantkundig gezien is tomaat een vrucht
Volgens keukengebruik is tomaat een groente.

woensdag, december 29, 2004 Categories: Leuk
Delen met behulp van populaire bookmarking diensten

2de European Brazilian Jiu-Jitsu Open Championship: Waarom EXIT niet mee doet 

Sinds we begonnen met Jiu-Jitsu in 2001, hebben veel Europeanen geprobeerd Jiu-Jitsu een sport voor iedereen te maken.
We hebben veel wedstrijden gedaan waar iedereen naar toe kon gaan om te vechten en zichtzelf te verbeteren

Elk jaar opnieuw zijn er mensen de veel tijd en moeite in wedstrijden steken. Dit jaar hebben we Dutch Open, BIG, Brussel Open, Le Havre Open, Luxemburg Open, Hot Blood Cup, Paris Grappling en vele andere gehad. De prijs om mee te doen was nooit meer dan 25euro, en de duurste hadden prijzengeld (Dutch Open, BIG)

En nu komt de Braziliaanse federatie de Europese kampioenschappen organiseren en ze vragen 80euro (TACHTIG euro!). Behalve als je niet geregistreerd hebt, dan betaal je slecht 120 euro!
Dit is belachelijk!

Uit (veel) ervaring: wedstrijden organiseren levert je geld op
Wedstrijden waarvoor je 80 euro vraagt, maken je rijk!

Een voorbeeld: In juni 2002 organiseerden we de Antwerp Open in Antwerpen België. We hadden 70 vechters, die elk 20 euro betaalden. We hadden dure bekers voor iedereen, een rode-kruispost en 2 gratis drankjes voor iedereen.
Na alle onkosten hadden we 500 euro netto winst.
De volgende maanden en jaren organiseerden we met onze vorige leraar de European Cup (November 2002), 2nd European Cup (November 2003) en Submission Grappling Germany (oktober 2003). Al deze wedstrijden (zelfs de minder succesvolle grappling) maakten winst

Onze boodschap: Wedstrijden zouden goedkoper moeten zijn. We haten het dat we 35 euro moeten betalen voor zoiets als German Open, we zullen nooit 80 euro betalen om te vechten
Voor je het weet, doet iedereen dit en betaal je je heel het jaar blauw aan wedstrijden

  • We vragen iedereen om niet mee te doen aan de European Championships
  • We vragen iedereen om zijn bezorgdheid te uiten over zo’n prijzen
  • Steun je lokale en redelijk geprijsde kampioenschappen in de plaats

Maurice, Michel, Ken
EXIT Brazilian Jiu-Jitsu

woensdag, december 29, 2004 Categories: Besprekingen Competitie
Delen met behulp van populaire bookmarking diensten

2nd European Brazilian Jiu-Jitsu Open Championship: Why EXIT won’t compete 

Since we’ve started Jiu-Jitsu in 2001, we’ve seen many Europeans try and make Jiu-Jitsu a sport for everyone.
We’ve had many competitions where everybody can go to compete and improve himself

Each year people put a lot of effort and trouble in making competitions happening. This year we had the Dutch Open, BIG, Brussel Open, Le Havre Open, Luxemburg Open, Hot Blood Cup, Paris Grappling and many others. Price to compete was never more than 25euros, and the most expensive ones had price money (Dutch Open, BIG)

And here comes the Brazilian Federation, organising the European Championships and charging 80euros (EIGHTY euros!). Unless you didn't register then they only charge 120 euros!
This is ridiculous!

Out of (a lot of) experience: competitions make you money!
Competitions where you charge 80euros, make you rich!

One example: In june 2002 we organised the Antwerp Open in Anwerp, Belgium. We had 70 competitors, who payed 20euros each. There where expensive cups for everyone, a first aid post, and 2 free drinks for everyone.
After all expenses we had 500euros net profit
Following months and years, we organised together with our former teacher the European Cup (November 2002), 2nd European Cup (November 2003) and Submission Grappling Germany, all (even the unsuccessfull grappling) competitions made profit

Our point: Competitions should be cheaper. We don’t like paying 35euros for a competition like the German Open, we will not ever pay 80euros to compete
Next thing you know, this gets common practise and you’ll be paying ridiculous amounts of money to compete, all year round

  • We are asking all people to not go compete in the European Championships
  • We are asking everybody to voice their concern about such prices
  • Support your local and reasonably priced championships instead

Maurice, Michel, Ken
EXIT Brazilian Jiu-Jitsu

woensdag, december 29, 2004 Categories: Besprekingen Competitie
Delen met behulp van populaire bookmarking diensten

Vrolijk kerstfeest 

Kon het niet laten om dit mopke te posten :

Not long ago, though far away, Santa was getting ready for his annual trip, but there were problems everywhere.

Four of his elves got sick and the trainee elves did not produce the toys as fast as the sick elves. Santa was beginning to feel the pressure of being behind schedule.

Then Mrs Claus told Santa that her mum was going to come and visit. This stressed Santa even more.

When he went to harness the reindeer, he found that three of them were about to give birth and two had jumped the fence and were out, heaven knows where. More stress.

Then he began to load his sleigh, when one of the boards cracked and the toy bag fell to the floor and scattered the toys.

Totally frustrated, Santa went into the house for a cup of tea and a shot of sherry.When he went to the cupboard, he found the elves had drunk all his booze and there was nothing to drink.

In his frustration, he dropped his tea pot and it shattered into a million pieces and all over the kitchen floor.He got his broom to sweep all the bits up only to find that the mice had eaten the straw off the end of the broom.

Just then the doorbell rang and Santa cursed on his way to the door.

He opened the door to see a little angel with a great big Christmas tree.

The angel said: "Isn't it a lovely day today Santa? I brought you a lovely Xmas tree. Where shall I stick it?"

And that, my friends, is how the little angel came to be on top of the Christmas tree.

 

donderdag, december 23, 2004 Categories: Leuk Mopkes
Delen met behulp van populaire bookmarking diensten

Grappling Unlimited The Mount 

Grappling Unlimited The Mount
by Egan Inoue

Terminologie
.gewicht is vanachter of vanvoor
.lichaam ver weg of kortbij
.buck : bruggen (als je vanvoor zit niet veel invloed)
.als lage mount dan kan je je hooks inbrengen

Attacks
   1.fig 4
       .move arm down and up
   2.kimura
       .use forearm as base, aanzetten achter rug, been langs deze zijde
        strekken om hem te kantellen (als partner bv knie probeert weg te
        duwen)
   3.juji-gatame
       .als omhoog duwt, je gewicht op zijn armen duwen, 1 arm insluiten en
        al je gewicht op je handen (straddle 1 arm) en invallen
   4.choke
       .rechterarm onderdoor, linkervuist op windpipe, voor je de linkerhand
        weg doet zet je je hoofd tegen grond om basis te behouden, rechterhand
        neemt linkervoorarm vast, borst goed naar voor drukken
   5.punching
       .als op buik draait hooks inzetten en triangle-choke (goed met borst
        duwen)
       .als in quarter dan hooks en met 1 hand onder oksel door en pols
        vastnemen, met benen naar beneden duwen (ook met heup), triangle-choke
        als op buik
       .als op zijn zij draait, rechterknie tegen schouderblad en gewicht
        goed naar voor, met linker hiel goed tegen heup aanduwen (squeeze
        body), rechterarm neemt onder nek door linker pols en linkerarm neemt
        rechter pols, voor wurging linkerarm onder arm en nek doorbrengen en
        in rechterelbow vastnemen, met rechterhand hoofd vooruit duwen

Standing from mount
   .push up and walk sideway's

Holding
   .buck <> high mount
   .grabs round waist and pulls down
    <> voorarm op keel en alle gewicht op keel, met andere arm omhoog duwen
       samen met rug
   .traps arm and leg at same side (when you push), wil naar guard
    <> hand langs binnen uitdraaien (base herstellen)

Escaping
   1.buck op het moment dat hij bokst en onder hem door uitdraaien
   2.push back (richting benen zeker niet omhoog als partner in high mount),
     benen voor zijn schouders brengen en hem naar achter kantellen
   3.trap arm (over arm onder oksel door) and leg same side, buck to trapped
     side
   4.small buck, op zij draaien(shrimp), op knie duwen en been binnen brengen
     op andere knie duwen en been binnen brengen, guard
   5.small buck, shrimp, helemaal onderdoor gaan en hem zoals een paard van je
     af smijten (opgepast dat hij hooks niet inbrengt)
   6.small buck, shrimp, linkerbeen onder linkerbeen van partner brengen en
     wegduwen met knie en scheen (naar hem toe zodat je zijdelings hem van
     je afsmijt)

Counters for attacks
   .nooit armen omhoog laten, nooit omhoog duwen, nooit nek helemaal openlaten
   .goed elbows tegen lichaam naar binnen brengen als probeert fig 4 of kimura
    (eventueel effe strekken voor het naar binnen trekken)
   .als je druk voelt van de handen voor juji-gatame, direct terug naar die
    zijde draaien
   .als in choke, als arm onder nek door dan andere arm goed controleren zodat
    niet tot choke kan komen

Drills
   .mount drill 1 : onderste rolt, bovenste ride om in mount te blijven
   .mount drill 2 : onderste probeert zich te bevrijden en mag alles doen,
                    bovenste houdt mount zonder attacks te doen

Punching while grappling
.altijd korte boksen met lichaam indraaien want als je van ver bokst verlies
 je je basis
.guard
   .met benen naar je toe trekken om te boksen, als wilt boksen terug wegduwen
    altijd kruis beschermen door hem kort te houden of 1 knie in te draaien
    (zoals sweep)
.in guard
   .op buik zodat hij je korter trekt zodat je naar gezicht kan boksen, naar
    kruis (maar opgepast want je gezicht is open voor slagen van partner)
.side-position
   .buik, kruis, binnenkant buiten
    (1.zal de benen kort brengen zodat je er niet kan slagen
     2.arm onder brengen om boksarm tegen te houden)
.in side-position
   .slagen naar ribben/gezicht (2 verdedigingen tegen slagen)
.kezagatame
   .goed arm langs hoofdzijde goed trappen want daar kunnen heel harde slagen
    van komen
.mount
   .oppassen voor groin strikes(1 hand ervoor plaatsen), shots to the shin
   .heel korte slagen naar gezicht of ribben (beide vlug afwisselen)
.quarter
   .achterkant hoofd maar eerst hooks inzetten

Drills
.guard <> hits, opstaan
 lossen guard <> achteruitvallen tot achilesfootlock
.guard <> hits, opstaan
 lossen guard <> goed 1 been vastpinnen zijwaarts vallen en been langs buiten
                 oversmijten tot heellock
.in mount <> hits
 draait op zij <> onder oksel door op schouder arm blokkeren en naar juji
.in mount en stampt <> been meenemen, overstappen, ander been overstappen
                       (zodat je eigenlijk gemount zit maar dan met gezicht
                       naar de voeten gericht), been onder oksel inklemmen
                       en langs andere zijde achteruitvallen tot legbar
.side-position to legbar
.freestyle drill (light hits, object is not to get hit)

dinsdag, december 14, 2004 Categories: Besprekingen Filmkes
Delen met behulp van populaire bookmarking diensten

Grappling Unlimited The Side Position 

Grappling Unlimited The Side Position
by Egan Inoue

The Side Position
.belangrijk is gewicht verdeling en hand plaatsing
.beide handen over, borst tegen zijn borst schuin naar beneden duwen
.beide handen kort tegen eigen lijf (niet over)
.1 hand tegen hoofd (niet over), 1 hand tegen heup wel over (deze elbow gebruiken
 om samen met been benen van de partner te controleren), eerst arm onder triceps
 vastnemen en samen met voorste been inklemmen
.rechts over hoofd, links niet over tegen heup (beste positie)
.attacks
   1.branch up
       .als arm naar boven komt, elbow tegen hoofd (s1.5)
   2.branch down
       .(s1.1)
   3.armbar
       .als zijn rechterarm over je rechterschouder je rug vastneemt,
        rechterknie op nek zetten, rechterarm op elbow blokkeren, aan elbow
        trekken in richting van je rechterknie en gelijktijdig met het hoofd
        in de tegenovergestelde richting duwen
   4.juji-gatame
       .als je je borst naar beneden wilt brengen maar partner duwt je met
        armen omhoog, rechtervoet over hoofd stappen, linkerhand neemt zijn
        rechterschouder, achteruitvallen tot armbar
   5.juji-gatame
       .partner gekruist over rug vast (zijn linkerarm onder je rechter oksel
        en zijn rechterarm over je linkerschouder en haakt handen in elkaar)
        rechterarm blokkeerd zijn rechterarm goed tegen je lichaam, langs zijn
        hoofd rondkruipen, als je aan de andere zijde bent linkervoet over
        hoofd stappen, rechtervoet tegen de ribben en achteruit tot juji-gatame
        (eerst altijd gewicht goed naar beneden drukken, dan goed knieen tegen
        elkaar)
   6.choke
       .heel goed gewicht op borst houden, partners rechterarm over je linker
        schouder, je linkerarm onder zijn linkerarm door en neemt schouder
        vast, deze linkerarm goed blokkeren door met gewicht goed naar achter
        te leunen, met rechterhand onder rechterschouder nemen en choke door
        gewicht terug naar voor te brengen
.escape(releasing)
   .bv vijand zijn vrienden komen en je wilt weglopen
   1.overtuimelen
   2.handen op nek en push out naar achter weglopen
   3.links onder rechts brengen en naar richting voeten weglopen
   4.richting hoofd, links over rechts
.counters
   1.partner neemt rond rug (beide armen onder oksels), richting hoofd kruipen
     en prying op zijn armen
   2.partner rechterarm rond nek en links neemt vast(headlock), richting hoofd
     kruipen en als aan andere zijde dan is hoofd los
   3.prevent turning away
       .towards you <> met borst naar voor duwen
       .away from you <> goed kont naar achter brengen
.bottom counters
   .direct naar hem toedraaien, met voeten en armen duwen en ondertussen heup
    wegdraaien, knee onderdoorschuiven en in je guard nemen
   1.als beide armen over <> beide armen onder lichaam door duwen, je onder
                             hem doortrekken en je draaien
   2.beide armen niet over <> linkerarm duwt zijn heup richting van je voeten
                              rechterarm duwt op schouder richting van zijn
                              kont en je heup draait van hem weg
   3.rechts onder nek, links over aan heup
     <> rechterhand duwt van je weg, van hem weg, onder zijn rechteroksel nemen
        linkerhand (naar je toe trekken richting van je hoofd) onder lichaam
        door en neemt zijn heup langs buiten, heup van hem wegdraaien en
        onderdoor draaien zodat je boven op hem komt met armen rond zijn middel
        en hij op zijn buik
   4.rechts over hoofd, links tegen heup niet over (moeilijkste)
     <> .zoals vorige maar linkerhand neemt nu onder arm door zijn schouder,
         rechterhand duwt in oksel naar zijn gezicht, linkerarm duwt arm
         richting van zijn voeten en dan onderdoor er uit draaien
        .als beide armen boven langs binnen, omhoog duwen en heup van hem weg
         draaien en hem wegduwen
.counters to attacks
   1.je duwt op linkerschouder (nooit doen)
     <> rechtervoet over hoofd, armbar door met arm op elbow te duwen en rug
        te strekken, dus elbow van de arm (rechter) heel goed tegen grond
        houden, je hele gewicht in deze richting brengen (heup naar hem toe)
   2.je arm is veel te ver over linkerschouder
     <> vastpinnen, rond gaan, juji-gatame
     <> als vastgepind dan met je linkerarm tegen zijn heup duwen zodat niet
        langs hoofdzijde kan overgaan, echter dit is niet houdbaar dus ondertss
        heup naar hem toedraaien en arm bevrijden (terug naar binnen brengen)
   3.je duwt <> valt achteruit in juji-gatame
     direct je gewicht naar die zijde brengen en elbow goed tegen lichaam en
     grond
   4.linkerarm geraakt vast <> choke (attack nr 6)
     dus goed nek beschermen door met rechterarm eigen haar vast nemen en
     ondertussen met de heup van hem wegdraaien

Drills
.shrimp drill
 heup naar buiten draaien zowel met handen duwen als met voeten (judo)
 bv om van side-position naar guard te gaan (handen duwen op zijn heup)
.side drill
 3 minuten proberen in guard te geraken <> partner in side-position houden
.attack drill

dinsdag, december 14, 2004 Categories: Besprekingen Filmkes
Delen met behulp van populaire bookmarking diensten

Grappling Unlimited The Guard 

Grappling Unlimited The Guard
by Egan Inoue

Terminologie
.base : good base, balanced centered
.posture : back straight (head far away)
.guard : his legs round your waist
.half-mount : legs locked round 1 leg
.side-position : yoko-shio-gatame
.armlock
.mount : siting on top (4 points in competition)
.straight armbar
.choke
.knee in the belly : take arm and keep sturdy (2 points in competition)
.hooks : voeten in knieholten partner
.turtle position : quarter (vierpuntensteun)
.sweep : bv partner staat recht, jij ligt met linkervoet achter rechterknie
            rechtervoet op linkerdij dan met handen achter enkels partner
            nemen en onderuit trekken
.takedown : bv mawashi <> catch, sweep, kneebar
.competitie : submission ands it
              escaping guard and holding for 3 seconds (2 points)
              turtle position+hooks holding for 3 seconds (4 points)
.basics with gi

In guard
.keep base and posture
.passing the guard
   1.crush
       .handen naast nek plaatsen en naar voor wandelen
   2.slam
       .alle gewicht op elbows in buik (partner grijpt rond armen), rechtstaan
        en tegen grond smakken tot benen open doet dan overgaan naar
        bv side-position
       .als achter je hoofd vastneemt, voorarm op nek plaatsen en rug recht
        brengen zodat moet lossen
   3.prying
       .handen op buik, elbows op dijbenen duwen(ofwel met knie overgaan ofwel
        onder knieholte nemen)
   4.knee to tailbone
       .handen op buik en achteruit duwen
   5.knee to tailbone with standing up
   6.standing up
       .partner zijn knieen met je handpalmen controleren en zo naast
        hem stappen
.bad positions
   1.choke <> voorarm op nek duwen over zijn arm
   2.armlock <> met vrije arm kruislings onder zijn schouder vastnemen naar
                voor leunen en arm wegtrekken

Guard
.gebruik benen en heupen om partner zijn balance te laten verliezen
 (move him around)
.naar achter duwen en dan benen naar boven schuiven en onder schouders inhaken
 zodat het veel moeilijker is om terug achteruit te gaan voor partner
 (onder armpits)
.als lock van de voeten vermoeiend wordt dan de voeten van positie wisselen
.attacks
   1.choke
       .get him close, links vanvoor tegen keel met vuist, rechts achter nek
        door en in elbow links vastnemen
   2.armbar
       .als handen naast hoofd zet, 1 arm locken door deze in te klemmen
        tussen schouder en hoofd, armen op elbow van gelockte arm leggen
        en voet langs zijde van gelockte arm eventueel in zijn dij zetten om
        hem langs deze zijde achteruit te duwen
        (als handen goed op buik staan, gewoon naar voor trekken aan polsen)
   3.wing (kimura)
       .zijn armen naast je lichaam trekken, neem rechterarm met linkerarm
        van je vast, sit up, met rechterarm onder oksel door eigen pols nemen
        achteruit gaan liggen en arm oprollen achter rug
   4.double armbar
       .partner naar je toe trekken, om zich terug recht te zetten zal hij
        zijn armen meer naar boven moeten verplaatsen, als hij dan terug naar
        boven wil je benen voorbij zijn schouders schuiven en inhaken, beide
        armen van hem naar beneden trekken terwijl je je heup uitstrekt
   5.juji-gatame
       .als wurgt, rechterhand neemt zijn rechterschouder, heup kantellen
        (zodat je eerder op je linkerzij ligt), rechterbeen over hoofd brengen
        en op zijn rechterschouder plaatsen (goed naar beneden inklemmen)
.escape
   1.met legs en hips achteruit duwen, hand tegen zijn borst duwen om afstand
     te nemen andere hand op grond en rechtstaan en weglopen
.counters
   1.crush <> heupen goed inklemmen en mee achteruitlopen op schouders
   2.slam <> guard lossen, voeten in dijen plaatsen, oversmijten en meerollen
             tot mount (bij oversmijten goed de elbows vasthouden)
   3.prying <> polsen nemen en naar voor trekken
   4.knee to tailbone <> body terug van het been af manoevreren
   5.standing knee to tailbone <> zijn enkels grijpen, guard lossen en hem
                                  onderuit trekken tot mount
   6.forearm in trooth <> arm door duwen naar andere zijde, naast hem klimmen
                          en triangle-choke
   7.punches <> arm van de boks inklemmen over biceps onder oksel door, met
                andere arm goed kort houden van zijn hoofd, sweep om tot mount
                te komen (been naast strekken aan kant van omstrengelde arm en
                naar deze zijde overrollen)

Drills
.3 minuten proberen guard te houden <> guard passeren als lukt en tijd nog
                                       niet om gewoon opnieuw beginnen
.3 minuten proberen klem/choke vanuit guard uit te voeren

dinsdag, december 14, 2004 Categories: Besprekingen Filmkes
Delen met behulp van populaire bookmarking diensten

Verslag wedstrijd tegen Assim 

Gisteren was het dan zover, voor een volle soeverein hal in lommel moest ik kampen tegen Assim onder rings regels, je weet wel met die domme rope escape en standups in het wilde weg.

Na een lange tocht door het publiek beland ik in de ring tegenover mijn tegenstander, de scheids legt nog even de regels uit en dan begon het. Mijn tegenstander was nogal hevig aan het bewegen en gaf na enkele fakes een spinning backfist, plat op mijn oog. Ai, dat begon al niet zo goed, dan maar even shooten en hem neerhalen met een double leg. Zoals gewoonlijk was een guilotine de eerste reactie, maar ik passeerde en begon een klem op zijn linker arm aan te zetten. Ik vergat echter mijn gewicht meer in de richting van zijn bovenlichaam te brengen en mijn tegenstander helemaal geschoren en ingesmeerd met olie draaide dan ook uit de klem. We kwamen terug recht, maar ik had zijn hoofd nog dus sprong ik guard met een guilotine choke. Hij sloeg even naar mijn gezicht. Maar toen kwam de scheids tussen en we moesten terug recht staan. Ik begreep er niets van... achteraf bleek dat de scheids dacht dat hij met zijn vingers naar mijn ogen ging en omdat dit een overtreding is worden we terug recht gezet en krijgt hij een min punt. Mooie escape is dat :) Mijn tegenstander begrijpt dat hij tegen me niet veel kan beginnen op de grond en begint dan ook een salvo van boks en stamp combinaties. Tot mijn verbazing vang ik alles op mijn dekking en geef ik zelf nog een stampje terug. Ik lok hem dan ook mee naar de kant van de ring. Vandaar doe ik opnieuw een takedown zodat ik zeker ben dat we ergens in het midden van de ring eindigen. Deze keer weet hij de shoot beter te verdedigen en ik doe dan ook onmiddelijk een sit-out, hierdoor kom ik op zijn rug terecht en neem back guard met een mate-leao choke. Na zes maal afkloppen van mijn tegenstander vind de scheids het genoeg geweest en ik win overtuigend de partij.

Weg alle stress, grootte beker in mijn handjes en joeipi we komen er weer goed vanaf. Als ik dit zit te typen biepen de sms berichtjes op mijn gsm binnen. Allemaal vrienden die de uitslag willen weten omdat ze het gisteren niet konden maken. Ik typ fier mijn overwinning tekstje : gewonnen met wurging in, maar denk bij mezelf ... wat had ik moeten typen als ik verloren was ...

bedankt voor al jullie support,

Wolverine

 

zondag, december 12, 2004 Categories: Besprekingen Competitie
Delen met behulp van populaire bookmarking diensten
Pagina 58 of 62 << < 30 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>