Grappling Unlimited The Side Position

Grappling Unlimited The Side Position
by Egan Inoue

The Side Position
.belangrijk is gewicht verdeling en hand plaatsing
.beide handen over, borst tegen zijn borst schuin naar beneden duwen
.beide handen kort tegen eigen lijf (niet over)
.1 hand tegen hoofd (niet over), 1 hand tegen heup wel over (deze elbow gebruiken
 om samen met been benen van de partner te controleren), eerst arm onder triceps
 vastnemen en samen met voorste been inklemmen
.rechts over hoofd, links niet over tegen heup (beste positie)
.attacks
   1.branch up
       .als arm naar boven komt, elbow tegen hoofd (s1.5)
   2.branch down
       .(s1.1)
   3.armbar
       .als zijn rechterarm over je rechterschouder je rug vastneemt,
        rechterknie op nek zetten, rechterarm op elbow blokkeren, aan elbow
        trekken in richting van je rechterknie en gelijktijdig met het hoofd
        in de tegenovergestelde richting duwen
   4.juji-gatame
       .als je je borst naar beneden wilt brengen maar partner duwt je met
        armen omhoog, rechtervoet over hoofd stappen, linkerhand neemt zijn
        rechterschouder, achteruitvallen tot armbar
   5.juji-gatame
       .partner gekruist over rug vast (zijn linkerarm onder je rechter oksel
        en zijn rechterarm over je linkerschouder en haakt handen in elkaar)
        rechterarm blokkeerd zijn rechterarm goed tegen je lichaam, langs zijn
        hoofd rondkruipen, als je aan de andere zijde bent linkervoet over
        hoofd stappen, rechtervoet tegen de ribben en achteruit tot juji-gatame
        (eerst altijd gewicht goed naar beneden drukken, dan goed knieen tegen
        elkaar)
   6.choke
       .heel goed gewicht op borst houden, partners rechterarm over je linker
        schouder, je linkerarm onder zijn linkerarm door en neemt schouder
        vast, deze linkerarm goed blokkeren door met gewicht goed naar achter
        te leunen, met rechterhand onder rechterschouder nemen en choke door
        gewicht terug naar voor te brengen
.escape(releasing)
   .bv vijand zijn vrienden komen en je wilt weglopen
   1.overtuimelen
   2.handen op nek en push out naar achter weglopen
   3.links onder rechts brengen en naar richting voeten weglopen
   4.richting hoofd, links over rechts
.counters
   1.partner neemt rond rug (beide armen onder oksels), richting hoofd kruipen
     en prying op zijn armen
   2.partner rechterarm rond nek en links neemt vast(headlock), richting hoofd
     kruipen en als aan andere zijde dan is hoofd los
   3.prevent turning away
       .towards you <> met borst naar voor duwen
       .away from you <> goed kont naar achter brengen
.bottom counters
   .direct naar hem toedraaien, met voeten en armen duwen en ondertussen heup
    wegdraaien, knee onderdoorschuiven en in je guard nemen
   1.als beide armen over <> beide armen onder lichaam door duwen, je onder
                             hem doortrekken en je draaien
   2.beide armen niet over <> linkerarm duwt zijn heup richting van je voeten
                              rechterarm duwt op schouder richting van zijn
                              kont en je heup draait van hem weg
   3.rechts onder nek, links over aan heup
     <> rechterhand duwt van je weg, van hem weg, onder zijn rechteroksel nemen
        linkerhand (naar je toe trekken richting van je hoofd) onder lichaam
        door en neemt zijn heup langs buiten, heup van hem wegdraaien en
        onderdoor draaien zodat je boven op hem komt met armen rond zijn middel
        en hij op zijn buik
   4.rechts over hoofd, links tegen heup niet over (moeilijkste)
     <> .zoals vorige maar linkerhand neemt nu onder arm door zijn schouder,
         rechterhand duwt in oksel naar zijn gezicht, linkerarm duwt arm
         richting van zijn voeten en dan onderdoor er uit draaien
        .als beide armen boven langs binnen, omhoog duwen en heup van hem weg
         draaien en hem wegduwen
.counters to attacks
   1.je duwt op linkerschouder (nooit doen)
     <> rechtervoet over hoofd, armbar door met arm op elbow te duwen en rug
        te strekken, dus elbow van de arm (rechter) heel goed tegen grond
        houden, je hele gewicht in deze richting brengen (heup naar hem toe)
   2.je arm is veel te ver over linkerschouder
     <> vastpinnen, rond gaan, juji-gatame
     <> als vastgepind dan met je linkerarm tegen zijn heup duwen zodat niet
        langs hoofdzijde kan overgaan, echter dit is niet houdbaar dus ondertss
        heup naar hem toedraaien en arm bevrijden (terug naar binnen brengen)
   3.je duwt <> valt achteruit in juji-gatame
     direct je gewicht naar die zijde brengen en elbow goed tegen lichaam en
     grond
   4.linkerarm geraakt vast <> choke (attack nr 6)
     dus goed nek beschermen door met rechterarm eigen haar vast nemen en
     ondertussen met de heup van hem wegdraaien

Drills
.shrimp drill
 heup naar buiten draaien zowel met handen duwen als met voeten (judo)
 bv om van side-position naar guard te gaan (handen duwen op zijn heup)
.side drill
 3 minuten proberen in guard te geraken <> partner in side-position houden
.attack drill

dinsdag, december 14, 2004 Categories: Besprekingen Filmkes
Delen met behulp van populaire bookmarking diensten
Comments are closed on this post.